Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Τρίτη 1 Αυγούστου 2017

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017

Κυριακή 23 Ιουλίου 2017

Σάββατο 22 Ιουλίου 2017

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017

Κυριακή 16 Ιουλίου 2017

Σάββατο 15 Ιουλίου 2017

Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017

Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

Κυριακή 9 Ιουλίου 2017

Σάββατο 8 Ιουλίου 2017

Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017

Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017

Σάββατο 1 Ιουλίου 2017