Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019

Κυριακή 23 Ιουνίου 2019

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019

Τρίτη 18 Ιουνίου 2019

Κυριακή 16 Ιουνίου 2019

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

Σάββατο 8 Ιουνίου 2019

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

Κυριακή 2 Ιουνίου 2019

Σάββατο 1 Ιουνίου 2019