Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019

Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019