Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018

Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018

Κυριακή 4 Μαρτίου 2018

Σάββατο 3 Μαρτίου 2018

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018

Πέµπτη 1η Μαρτίου 2018

Τετάρτη 28η Φεβρουαρίου 2018

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018