Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018

Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018

Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018

Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2019

Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018

Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018

Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018

Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018

Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018