Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

Σάββατο 25 Μαρτίου 2017

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

Σάββατο 18 Μαρτίου 2017

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

Σάββατο 11 Μαρτίου 2017

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017

Κυριακή 5 Μαρτίου 2017

Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017