Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Κυριακή 30 Απριλίου 2017

Σάββατο 29 Απριλίου 2017

Κυριακή 23 Απριλίου 2017

Σάββατο 22 Απριλίου 2017

Παρασκευή 21 Απριλίου 2017

Πέμπτη 20 Απριλίου 2017

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου 2017

Κυριακή 9 Απριλίου 2017

Σάββατο 8 Απριλίου 2017

Πέμπτη 6 Απριλίου 2017

Τρίτη 4 Απριλίου 2017

Δευτέρα 3 Απριλίου 2017

Κυριακή 2 Απριλίου 2017