Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

Δευτέρα 29 Μαΐου 2016

Κυριακή 28 Μαΐου 2017

Σάββατο 27 Μαΐου 2017

Παρασκευή 26 Μαΐου 2017

Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

Τρίτη 23 Μαΐου 2017

Κυριακή 21 Μαΐου 2017

Σάββατο 20 Μαΐου 2017

Παρασκευή 19 Μαΐου 2017

Παρασκευή 19 Μαΐου 2017

Πέμπτη 18 Μαΐου 2017

Τετάρτη 17 Μαΐου 2017

Τρίτη 16 Μαΐου 2017

Δευτέρα 15 Μαΐου 2017

Κυριακή 14 Μαΐου 2017

Σάββατο 13 Μαΐου 2017

Παρασκευή 12 Μαΐου 2017

Πέμπτη 11 Μαΐου 2017

Τετάρτη 10 Μαΐου 2017

Τρίτη 9 Μαΐου 2017

Δευτέρα 8 Μαΐου 2017

Κυριακή 7 Μαΐου 2017

Σάββατο 6 Μαΐου 2017

Παρασκευή 5 Μαΐου 2017

Πέμπτη 4 Μαΐου 2017

Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

Τρίτη 2 Μαΐου 2017