Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017

Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017

Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2016

Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2015

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2016

Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017

Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017

Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017

2 Ιανουαρίου 2017

Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2017