Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2018

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018

Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018

Τρίτη 25 Δεκεμβρίου 2018

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018

Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2018

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018:

Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018