Όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστέλλουν τις ενοριακές τους ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anakoinoseis@ecclesia.gr

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2016

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017

Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017