ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΛΤΙΩΝ


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ


ΔΣ58/2018
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ56/2018
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ57/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ «μεταξὺ Ἀθηνῶν καὶ Ἐσχάτων - from Athens to Eternity - из Афин к Вечности»

ΔΣ55/2018
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ54/2018
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ53/2018
Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ52/2018
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ51/2018
Καθαρά Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ50/2018
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ49/2018
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ48/2018
Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ47/2018
Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ46/2018
Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ45/2018
Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ44/2018
Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ43/2018
Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ42/2018
Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ41/2018
Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ40/2018
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ39/2018
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ38/2018
Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ37/2018
Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ36/2018
Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ35/2018
Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ34/2018
Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018

ΔΣ33/2018
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018