Γενικός Διευθυντής

Αλέξανδρος Κατσιάρας


e-mail: katsiaras@ecclesia.gr