Στοιχεία Επικοινωνίας

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ


Αθηνάς 30, 10551-ΑΘήνα
Τηλ. 210.7298222 - Fax Διευθυντού: 210.7222290, Fax Γραμματείας: 210.7222586

http://www.ecclesia.gr/, e-Mail: 895@ecclesia.gr