ΑΓ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
(ΚΕΙΜΕΝΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ)


ΤΥΠΙΚΟ     ΤΥΠΙΚΟ     ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ